KASVINTUOTANNON
TARKASTUSKESKUS
Maatalouskemian osasto


KONTROLLCENTRALEN
FÖR VÄXTPRODUKTION
Lantbrukskemiska avdelningen


PLANT PRODUCTION
INSPECTION CENTRE
Agricultural Chemistry Department

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivämäärä 10.3.2003

Dnro 4/732/2003

 

Viite     Rehulaki nro 396/98  

Asia     Kissankaislojen ja -ruohojen myynti

Kukkakaupoissa, puutarhaliikkeissä ja tavaratalojen viherosastoilla on myynnissä viherkasveja (kaisloja ja ruohoja), joiden pakkausmerkinnöistä (mm. kissan kuvia) saa sen käsityksen, että ko. kasvit on tarkoitettu kissojen ruokintaan. Tuotteet eivät kuitenkaan täytä myynnin edellytyksenä olevia rehulain vaatimuksia, koska niistä ei ole tehty Kasvintuotannon tarkastuskeskukselle (KTTK) asianmukaisia ilmoituksia eikä niille ole tuoteselosteita. Lisäksi varsinkin Cyperys alternifoliuksen eli sädekaislan tai niilinkaislan (Umbrella Plant) on todettu olevan myrkyllinen kasvi, joten sen markkinointi ”kissankaislana” ei ole hyväksyttävää. Kaisloja ja ruohoja voidaan myydä viherkasveina ilman viittauksia eläimiin.

Rehulain mukaan eläimille tarkoitettuja rehu- ja ruokavalmisteita saa Suomessa myydä ja markkinoida vain, jos niillä on valvovan viranomaisen eli Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen (KTTK) hyväksyntä. Tuotteen valmistajan tai markkinoijan on tehtävä KTTK:lle ilmoitus toimintansa aloittamisesta ja liitettävä ilmoitukseen edustamiensa valmisteiden tuoteselosteet. KTTK hyväksyy valmisteet markkinoille tarkastamalla tuoteselosteiden säädöstenmukaisuuden. Kaikkien Suomessa myytävien eläinten rehuvalmisteiden ja toiminnanharjoittajien on oltava KTTK.n rekisterissä.

Tuoteselosteissa vaadittavista tiedoista kerrotaan yksityiskohtaisesti KTTK:n tiedotteessa nro 10/2001 (Lemmikkieläinten rehuvalmisteiden tuoteselostemerkinnät ja mainonta), mutta seuraavassa esitetään ne merkinnät, jotka vähintään täytyy ilmoittaa eläinten ruokintaan tarkoitetun kokonaisen kasvin tuoteselosteessa tai pakkauksessa:

·         kasvin oikea virallinen nimi (ei lempinimi) ja mieluiten myös latinankielinen nimi

·         mille eläinlajille tuote on tarkoitettu

·         käyttöohje ruokintaan

·         käsittely (esim. torjunta-aineet tai peitatut siemenet)

·         tuoteselosteen tiedoista vastaavan nimi (valmistaja tai markkinoija Suomessa)

Tuoteselosteiden on oltava sekä suomen- että ruotsinkielellä eikä mainonta/markkinointi saa johtaa asiakasta harhaan.

Lisätietoja:

Eläinravitsemuksen asiantuntija Tarja Root

 

puh. 09-5765 2667

 

e-mail: tarja.root@kttk.fi

 

www.kttk.fi